Aktualności

Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Witamy Państwa,

Firma "FAMAD" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została uhonorowana Medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dowodzie uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękujemy za otrzymane wyróżnienie. 

 

 

Laur Umiejętności i Kompetencji

Witamy Państwa,

W środę 17 stycznia 2019 roku w Opolu odbyła się uroczysta gala "Laury 2018" organizowane przez Opolską Izbę Gospodarcza, podczas której zostali ogłoszeni laureaci wyróżnieni przez Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Firma "FAMAD" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

otrzymała Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Załoga - Wspólny Sukces


Pracodawca Dekady - Srebro Powiatu

W czwartek 22 listopada 2018 roku w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie odbyła się uroczysta "X Gala Biznesu", podczas której Jury konkursu "Pracodawca Dziesięciolecia Powiatu Nyskiego" uhonorowało czterech pracodawców spośród zwycięzców dotychczasowych edycji Gali Biznesu.

Firma "FAMAD" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

zajęła Drugie miejsce i uzyskała tytuł "Pracodawca DekadySrebro Powiatu

Świadectwo ochronne na znak towarowy "FAMAD"

Pragniemy poinformować Państwa o przyznaniu spółce FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z poźń. zm.) Świadectwa Ochronnego na nasz Znak Towarowy - "FAMAD". 

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (zwanego dalej "RODO"). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.