Świadectwo ochronne na znak towarowy "FAMAD"

Pragniemy poinformować Państwa o przyznaniu spółce FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z poźń. zm.) Świadectwa Ochronnego na nasz Znak Towarowy - "FAMAD". 


Drukuj   E-mail