Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej "RODO" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: "FAMAD" Fabryka Maszyn  i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. Wojska Polskiego 28, 48-370 Paczków
  NIP: 753-10-09-569, REGON 531033793, Nr rejestru sądowego KRS: 0000027234 Sąd Rejonowy w Opolu zwana dalej Firmą. Firma prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych: „FAMAD” Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. z siedzibą w Paczkowie, przy ulicy Wojska Polskiego 28, 48-370 Paczków, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
  o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, które polegają na:
 • Nawiązaniu kontaktów handlowych (sprzedaż) – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dążeniu do sprzedaży towarów i usług
  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy i do realizacji jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • Prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej – przetwarzanie jest niezbędne
  do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Dochodzeniu roszczeń i ochrona przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na obronie interesów przedsiębiorcy
  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Marketingu usług własnych – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorstwa
  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Marketingu usług/towarów obcych partnerów – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora polegających na sprzedaży towarów i usług, oraz promowaniu partnerów gospodarczych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Firma będzie przetwarzała pozyskane od Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy).
 2. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji usług handlowych, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, windykacyjne, prawne i informatyczne.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób ręczny lub zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu archiwizacji.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobom zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych jest wymogiem umownym - warunkiem kontynuowania współpracy handlowej. Konsekwencją natomiast ewentualnego nie wyrażenia przedmiotowej zgody będzie konieczność zaprzestania tejże współpracy.

Drukuj   E-mail