Projekty EU

Dotacja na kapitał obrotowy


 

Dotacja na kapitał obrotowy dla "FAMAD" Sp. z o.o.,

w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty : Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 272 423,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  272 423,40 zł

 

Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia innowacji procesowej i produktowej w firmie FAMAD

"FAMAD" Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

pn. Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia innowacji procesowej i produktowej w firmie FAMAD

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej i ulepszenie dzięki temu produkowanych wyrobów. Tym samym realizacja projektu przyczynia się bezpośrednio do realizacji celu szczegółowego Poddziałania 2.1.3 dotyczącego zwiększenia zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP. Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej wpłynie bezpośrednio m.in. na unowocześnienie procesu produkcyjnego w firmie, dopasowanie w większym stopniu do oczekiwań i potrzeb klientów.

Wartość projektu: 2 718 300,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 994 500,00 zł

Zapytania zakończone:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/FAMAD/2019 na zakup wytaczarki szt.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/FAMAD/2019 na zakup wytaczarki szt.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/FAMAD/2019 na zakup wytaczarki szt.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/FAMAD/2019 na zakup tokarki kłowej CNC szt.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1a/RPO/FAMAD/2019 na zakup zestawów spawalniczych szt.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/FAMAD/2019 na zakup plotera grawerującego szt.1